Danh mục sản phẩm

quang cao trai
Bo PLC FX3U-48MR
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: FX3U-48MR
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Bo PLC FX3U-40MT
Thương hiệu: Toshiba
Mã sản phẩm: FX3U-40MT
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Sensor F&C 2600
Thương hiệu: Toshiba
Mã sản phẩm: F&C 2600
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Board Mạch PLC FX1N-20MT
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: FX1N-20MT
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Board mạch PLC FX3U-22MT
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: FX3U-22MT
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Board mạch PLC FX3U-32MT
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: FX3U-32MT
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Board mạch PLC LK2N-40MR
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: LK2N-40MR
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Màn hình OP320
Thương hiệu: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: OP320
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Màn hình HMI ST6070H
Thương hiệu: Aibero
Mã sản phẩm: ST6070H
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nguồn CX2024
Thương hiệu: Aibero
Mã sản phẩm: CX2024
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-200N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-200N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-5N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-5N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-20N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-20N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-2N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-2N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-1000N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-1000N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy đo lực DSV-1000N
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DSV-1000N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-500N IMADA
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-500N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thiết bị đo lực DS2-50N
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: DS2-50N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy đo lực ZTS-1000N
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: ZTS-1000N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy đo lực tự động MX2-2500N
Thương hiệu: IMADA
Mã sản phẩm: MX2-2500N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Quạt thổi Ion SL-1104A
Thương hiệu: DR. Schneider PC
Mã sản phẩm: SL-1104
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Súng thổi ion SL-004
Thương hiệu: DR. Schneider PC
Mã sản phẩm: SL-004
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nguồn phát SL-007
Thương hiệu: DR. Schneider PC
Mã sản phẩm: SL-007
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy Đo tĩnh điện KSD-1000
Thương hiệu: KASUGA Japan
Mã sản phẩm: KSD-1000
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy Đo tĩnh điện KSD-2000
Thương hiệu: KASUGA Japan
Mã sản phẩm: KSD-2000
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máy Đo tĩnh điện KSD-3000
Thương hiệu: KASUGA Japan
Mã sản phẩm: KSD-3000
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Robot tra keo Y&D7400N
Thương hiệu: YD Technology HK
Mã sản phẩm: YD7400N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Robot tra keo Y&D7300N
Thương hiệu: YD Technology HK
Mã sản phẩm: YD7300N
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Robot tra keo Y&D7500-R
Thương hiệu: YD Technology HK
Mã sản phẩm: YD7500-R
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Robot tra keo Y&D7400-R
Thương hiệu: YD Technology HK
Mã sản phẩm: YD7400-R
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Xi lanh - Cylinder koganei NSA6x10
Thương hiệu: Airtac
Mã sản phẩm: NSA6x10
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp Jesson 1102A
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: 1102A
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Khăn lau phòng sạch 1009 LE
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: AT-1009LE
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Bình đựng cồn 180ml Z-18B
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: Z-18B
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Bình đựng cồn 180ml Z-18A
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: Z-18A
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Thảm cao su chống tĩnh điện
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: RM-10102
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp gấp linh kiện Jesson 206 ESD
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: 206 ESD
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp gấp linh kiện Jesson 204 ESD
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: 204 ESD
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp gấp linh kiện Jesson 203 ESD
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: 203 ESD
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp gấp linh kiện Jesson 201 ESD
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: 201 ESD
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nhíp gấp linh kiện Jesson PT-150B
Thương hiệu: Jesson Kalos tools
Mã sản phẩm: PT-150B
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 25x25
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN022
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 25x45
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN024
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 45x45
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN044
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 35x35
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN033
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 35x45
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN034
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 45x65
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN46
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 85x85
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN088
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng nhựa, máng cáp 65x65
Thương hiệu: Lihan VN
Mã sản phẩm: MN066
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng cáp KKN4060 40x60
Thương hiệu: Klemsan
Mã sản phẩm: KKN 4060
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Máng cáp KKN2540 25x40
Thương hiệu: Klemsan
Mã sản phẩm: KKN 2540
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
3PCS MINI BRUSH SET
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: 3PCS MINI BRUSH SET
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Ống lồng đầu cốt phi 6.4 jappan
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: Ống lồng đầu cốt phi 6.4
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Ống lồng đầu cốt phi 5.2 jappan
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: Ống lồng đầu cốt phi 5.2 jappan
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Ống lồng đầu cốt phi 4.2 jappan
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: Ống lồng đầu cốt phi 4.2
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Ống lồng đầu cốt phi 3.6 jappan
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: Ống lồng đầu cốt phi 3.6
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Ống lồng đầu cốt phi 2.5 jappan
Thương hiệu: General Tube
Mã sản phẩm: Ống lồng đầu cốt phi 2.5
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Băng keo nhôm - Bond Tape
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: BT-001
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nam Châm - Mangnet D4x15
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: M-D0415
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nam Châm - Mangnet D3x4
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: D-0304
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Nam Châm - Mangnet D2x2
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: M-D0202
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Dao cắt mica, nhựa XF-1884
Thương hiệu: Xinfa China
Mã sản phẩm: XF-1884
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Lưỡi dao cắt minca
Thương hiệu: Xinfa China
Mã sản phẩm: XF-128
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-325T
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-325T
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-325-B
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-325-B
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-325-A
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-325-A
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-400
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-400
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-300
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-300
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTP-240
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTP-240
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTHX-50A
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTHX-50A
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Kìm bấm cose KSTHX-150B
Thương hiệu: KST
Mã sản phẩm: KSTHX-150B
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình PLC USB-H2U / 1U+
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: USB-H2U/1U+
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình PLC USB-SC09
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: USB-SC09
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình USB-LG-XGB+
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: USB-LG-XGB+
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình PLC USB-CN226+
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: USB-CN226+
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình RCM-101-USB
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: RCM-101-USB
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp lập trình PLC OCB20
Thương hiệu: AMSAMOTION
Mã sản phẩm: OCB20
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cổng USB 2.0 sang cổng com 25
Thương hiệu: TDK-Lambda
Mã sản phẩm: Y-121
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp USB 2.0 sang cổng RS 232
Thương hiệu: TDK-Lambda
Mã sản phẩm: DU-101
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Cáp kết nối USB sang RS232
Thương hiệu: TDK-Lambda
Mã sản phẩm: RS232
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn
Zigbee module board
Thương hiệu: TDK-Lambda
Mã sản phẩm: YB2530 V1.2
Vui lòng liên hê 0963.781839 để được tư vấn